Home / Alt Manşet / Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30’da Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı. Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Genel Kurul gündeminde Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı ile Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik ) Yasa Tasarısı bulunuyor.

ÜNİVERSİTELER HAKKINDA TEZKERELER GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda tezkereler görüşülüyor.

İlk olarak Başbakanlığın Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Uluslararası Aydın Üniversitesi’nin “Açma ön İzni”nin “Yükseköğretim Kurumu Açma İzni”ne Dönüştürülmesine ilişkin karar tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tezkerenin görüşülmesi sırasında söz alarak 7 Ocak tarihinde seçim yapılması kararı alındığını, dolayısıyla böyle bir dönemde ülkenin geleceğini bağlayacak, acil olmayan konularda tasarrufta bulunmasının uygun olmadığını söyledi.

Erhürman, bu bağlamda başvurusunu 2016’da yapan bir üniversiteye ivedilik verilmesinin anlamlı olmadığını savundu. bunun parlamenter demokrasinin temel ilkelerine uygun olmadığını söyleyen Erhürman, oylarının ret olacağını belirtti.

ÇELER

TDP milletvekili Zeki Çeler, 30’a yakın üniversite bulunduğunu, “prestijin ayaklar altına alınmakta olduğunu” savundu.

Ülkede yüksek öğrenim politikası olmadığını belirten Çeler, yeni üniversite açma taleplerine ileriye dönük politika olmadan izin verilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Çeler, YÖDAK’ın etkin denetim yapacak durumda olmadığını da svundu.

Tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

Ardından, Başbakanlığın Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Erkman Üniversitesi’nin “Açma ön İzni”nin “Yükseköğretim Kurumu Açma İzni”ne Dönüştürülmesine ilişkin karar tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.

ERHÜRMAN

CTP Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın ivedilik kararının gerekçesini açıklamasını beklediğini ancak bunu yapmadığını söyledi.

“Siz konuşun biz bildiğimizi yaparız anlamına mı geliyor bu?” diyen Erhürman, gerekçenin açıklanmasını talep etti.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, seçime giderken bu acelenin sebebinin ne olduğunu sordu.

Ülkede yaşanan sorunlar nedeniyle, ülkeye okumaya gelen öğrencilerin sorun yaşadığını söyleyen Angolemli, “Öğrenciler meta haline getirildi. Tam bir ticaret” dedi.

Trafikte yaşanan kazalarda öğrencilerin hayatını kaybettiğini, 100 bin öğrencinin güvenliğinin sağlanamadığını, uyuşturucunun giderek yayıldığını söyleyen Angolemli, denetim yapılmadan yeni üniversite açılmaması gerektiğini belirtti.

Angolmeli, öğrencilerin 20 bin tanesinin kayıtlı olduğunu ancak üniversiteye devam etmediklerini, çeşitli sektörlerde çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

RUM YÖNETİMİ’NİN GARANTİLER İLE İLGİLİ KARARINI KINAMA KARAR ÖNERİSİNİN İVEDİLİĞİ SONRAKİ TOPLANTIYA BIRAKILDI

Genel kurul’da, öneri sahipleri adına UBP milletvekili Dursun Oğuz’un sunduğu KKTC Meclisi’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi’nin Garanti ve İttifak Anlaşması’nın Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Adımın Kınanmasına İlişkin Karar Önerisinin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

ERHÜRMAN

Görüşmede söz alan CTP milletvekili Tufan Erhürman, CTP, TDP ve bağımsız milletvekillerinin haberi olmadan, görüşülmeden, halk adına bu kararın ivediliğinin alınmak istendiğini söyleyerek, “Bu kadar saygısızlık ve ciddiyetsizlik olamaz. Kıbrıs Türk halkı adına bizi hiçe sayıyorsunuz. Bize dayatma yapmak istiyorsunuz. Biz buna nasıl onay verelim” dedi.

Seçime yönelik olarak propaganda yapılmak istendiğini savunan Erhürman, “Aynı görüşte olmasak da Meclis’te karar önergesi getirirken en azından bildirme nezaketini gösterin” dedi.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, Kıbrıs sorununa ilişkin karar üretilirken, tüm partilerin görüşerek karar aldığını, ancak bunun kimseyle görüşülmediğini söyledi.

Kıbrıs sorununa ilişkin kararların bugüne kadar oybirliğiyle çıktığını belirten Angolemli, “Bu konuya birlik beraberlik içinde yaklaşmalıyız.  Tüm grup ve temsilcilerle konuşulmalıydı” dedi.

OĞUZ

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz ise, belli süre beklendiğini, bazı partilerden açıklama gelmediği için öneriyi hazırlandıklarını söyledi.

Oğuz, siyasi bir menfaat ve art niyet için önerinin hazırlanmadığını, ayırma, ötekileştirme gibi bir amacın olmadığını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de, Kıbrıs konusunun hassas bir konu olduğunu, Meclis’te tüm kararların konsensüs ile alındığını söyleyerek, “kötü niyet” olmadığına inandığını, konunun parti başkanlarıyla görüşülerek, bir sonraki toplantıda oybirliğiyle geçmesi önerisinde bulundu.

Oğuz, Siber’in önerisini kabul etti. Bunun üzerine tezkerenin görüşmesi gelecek haftaya ertelendi.

Yerinden söz alan bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı garantilerle ilgili bir yasa tasarısının 4-5 yıl önce çıkarıldığını, şu anda ne yapılmak istendiğini anlamadığını söyledi.

UBP milletvekili Dursun Oğuz, Rum Meclisi’nin aldığı karar üzerine tepki amaçlı bu önerinin sunulduğunu belirtti.

Daha sonra, öneri sahipleri adına UBP milletvekili Ahmet Kaşif’in sunduğu Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisinin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.

ÇELER

TDP milletvekili Zeki Çeler, “mağduriyeti kendi vatandaşlarımıza yaratıyoruz. Vatandaşlık alma hakkına rağmen Türkiye’de bedelli hakkına sahip olmayı beklerler daha sonra vatandaşlık alırlar” dedi.

Bu durumda var olan vatandaşların mağdur olduğunu dile getiren Çeler, bu karışıklığın ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Ekonomi Bütçe Ve Plan Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de görüşülerek, oyçokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.

SEÇİM VE HALKOYLAMASI DEĞİŞİKLİK YASASI, MECLİS GENEL KURULU’NDA OYÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası, Meclis Genel Kurulu’na oyçokluğuyla kabul edildi. TDP milletvekilleri ile Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı, ret oyu verdi.

SEÇİM TARİHİ VE BÜTÇE KONUSU TARTIŞILDI

ERHÜRMAN BÜTÇENİN HIZLA MECLİSE GETİRİLİP GEÇİRİLMESİ İÇİN ÖNERİ YAPTI

DENKTAŞ, “BÜTÇESİZ GİDEMEYİZ, GELECEK YIL SORUNLU BAŞLAR”

ÖZGÜRGÜN, TEKNİK KONULARIN HALLEDİLECEĞİNİ, SEÇİMİN YAPILACAĞINI SÖYLEDİ

SİBER SEÇİM TARİHİ KONUSUNDA PARTİ BAŞKANLARININ BİR ARAYA GELEREK KONSENSÜS SAĞLAMASINI ÖNERDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bütçenin hızla Meclis’e getirilerek geçirilmesine yönelik bir öneri sunmak istediklerini kaydetti.

Erhürman, bütçenin komitede kısa şekilde görüşülmesiyle Meclis’e getirilmesi halinde, konsensüs ile Meclis’teki görüşmeler sırasında konuşma hakkı sürelerinin kısaltılması önerisi yaptı.

Erhürman, bütçenin dönem koşullarına uygun olarak, seçime avantaj sağlamayacak şekilde hazırlanması halinde konuşma sürelerini kısaltmaya hazır olduklarını belirtti.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bütçe çalışmalarının bir buçuk aydan beri devam ettiğini, bunu yok sayacak bir adım atılmaması gerektiğini, bu şekilde Meclis’e sunulacağını söyledi.

Denktaş, tartışılmadan bütçe geçirilemeyeceğini belirtti.  Denktaş, “Bütçesiz gidemeyiz, gelecek yıl sorunlu başlar. Şubat ayında yapılacak ödemeler yapılamaz” dedi.

Denktaş, bütçenin Meclis’te görüşülmesinin seçim çalışmalarıyla çakışacağını söyleyerek, seçimin Şubat başına alınmasının doğru olduğunu belirtti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman, seçim tarihi konusunun ortaya çıkış sürecini anlattı.

Seçim tarihinin hükümet tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, “Sorumluluk bize atıldı. Tarih belirleyin dendi. Yasal olarak mümkün olan ilk tarih olan 7 Ocak’ı söyledik” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, yeni seçim yasası uyarınca seçim tarihi konusunda Meclis Başkanı’nın  Yüksek Mahkeme Başkanı ile istişare etmesi gerektiğini, bunu bugün yapacaklarını dile getirdi.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan olarak CTP’den seçim tarihi vermesi istediğini söyleyerek, seçimin 7 Ocak’ta yapılacağını söyledi.

Özgürgün, 7 Ocak önerisinin Erhürman tarafından verileceğini ve seçimin yapılacağını belirtti.

Bütçenin de geçeceğini kaydeden Özgürgün, Denktaş ile uyumlu bir ortaklık içinde olduklarını kaydetti.

Gelen eleştiriler sonucu güvenoyuna ihtiyaç olduğunu fark edince seçim kararı alındığını söyleyen Özgürgün, DP’nin de bunu değerlendireceğini kaydetti.

Özgürgün, teknik konuların halledileceğini, seçimin yapılacağını söyledi.

CTP milletvekili Birikim Özgür’ün sorusu üzerine, Başbakan Özgürgün, daha kötü zamanlarda seçim yapıldığını, bütçenin komitede kaldığı dönemler yaşandığını belirterek, Genel Kurul aşamasının seçimden sonra yapıldığı dönemler yaşandığını kaydetti.

Öncelikli olanın seçimler olduğunu ifade eden Özgürgün, “Bütçeyi seçim erteleme gerekçesi yapmayın. Geri adım atmamalıyız. Atarsak Meclis ciddiyetini kaybeder” dedi.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de, partilerin erken seçme karşı olmadığını, en uygun seçim tarihinin belirlenmesine ihtiyaç olduğunu, toplumun zarar görmemesi gerektiğini belirtti.  Siber, tarih konusunda parti başkanlarının bir araya gelerek konsensüs sağlaması önerisinde bulundu.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2004 yılı bütçesi örneğini vererek, 2004 bütçesinin yaşanan olaylar, seçimler nedeniyle 31 Mart 2005 yılında geçtiğini söyleyerek, “Şimdi de gelecek iki yılı heba edeceğiz” dedi.

Son yıllarda yapılan olumlu gelişmelerin sıfırlanacağını ve 2019’da yeniden başlanacağını belirten Denktaş, “yazık” dedi.

Denktaş, Meclis’i sorumlu davranmaya davet ederek, geçmişte yaşanan örneğin göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı milletvekili Tufan Erhürman, 7 Ocak önerisinden vazgeçmediklerini söyleyerek, Yüksek Seçim Kurulu ile görüşülmesi konusu da dahil olmak üzere görüşmeleri yapacaklarını belirtti.

Erhürman, “Biz bu sorumluluğu üsteleneceğiz. Çünkü belli ki hükümet bunu yapmayacak” dedi.

Erhürman, 7 Ocak tarihinin komitede önerildiğini, ekstra yapılacak şeyler varsa onun da yapılacağını ifade etti.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 62. maddenin sulandırıldığını, güncel konuşma haline getirildiğini söyledi.

Özgürgün, ana muhalefet partisi başkanının üslubuna dikkat etmesi gerektiğini, halkını düşünmediğine ilişkin eleştirilerin doğru olmadığını, sorumluluklarının farkında olduğunu kaydetti.

Seçimle ilgili kararın meclis tarafından verileceğini söyleyen Özgürgün, kararın ardından gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Özgürgün, “7 Ocak ile ilgili iki parti niyet ortaya koydu. Bunun artık konuşulmaması gerekiyor. Ben sorumluluklarımın bilincindeyim” dedi.

Özgürgün, “Yargı halktır. Halk kimin doğru kimin yanlış yaptığına karar verecek. En önemli karar odur. meclis’te artık seçim tarihini tartışmamalıyız” diye konuştu.

Bütçenin Meclis Genel Kurulu’na geleceğini söyleyen Özgürgün, geçmesinin seçimden sonraya kalabileceğini belirtti.

Yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülkenin bütçesiz kaldığı dönemlerde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, seçim tarihinin tartışılabileceğini, iki parti başkanı tarafından alınan kararın “değiştirilemez olamayacağını” söyledi.

SEÇİM YASASINA 2 TDP MİLLETVEKİLİ VE ÇAKICI’DAN RET

SEÇİM VE HALKOYLAMASI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI

SİBER: “SEÇİM TARİHİYLE İLGİLİ SON SÖZÜ MECLİS SÖYLEYECEK”

Meclis Genel Kurulu, Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla onayladı.

Tartışmalı geçen uzun toplantının sonunda oylanan tasarıya 2 TDP milletvekili ile Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı ret oyu verdi.

Tasarının onaylanmasının ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis’in bir sonraki birleşimi yarın saat 10.00’da yapılacak.

PİLLİ Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Tasarının geneliyle ilgili son sözü alan UBP Milletvekili Ali Pilli, yasa tasarısının içerdiği sistemi uygun bulduğunu ve ülkeye yarar sağlayacağını dair düşünce taşıdığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine geçildi.

ÇAKICI Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Bağımsız Milletvekilili Mehmet Çakıcı, 3. madde ile ilgili söz alarak tek bölge sistemi konusunda öneri sundu. Çakıcı’nın sunduğu öneri oy çokluğuyla reddedildi.

DENKTAŞ Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Daha sonra söz alan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, tasarıda seçim dönemlerinde özel TV ve radyoların yapacağı propagandaların kurallarıyla ilgili düzenlemelerde eksiklik bulunduğuna dikkat çekti.

ANGOLEMLİ Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ise Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın tasarıyla ilgili yaptığı uyarıda haklı olduğunu ifade ederek, komitede ele alınması gerektiğine işaret etti.

Angolemli, bu önemli konunun komitede ele alınmaması durumunda yapılacak seçimlere gölge düşebileceğini söyledi.

ŞAHALİ Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

CTP Milletvekili Erkut Şahali de özel TV ve radyoların serbest alanı bulunduğu ve denetim altına alınmasının doğru bir yaklaşım olamayacağını ifade etti.

ÇAKICI Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Yeniden söz alan Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı, milletvekillerinin dahi bilmediği tasarının Meclis Genel Kurulu’ndan geçirilmeye çalışıldığı ve bunun doğru olmadığını belirtti

ÖZGÜRGÜN Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Daha sonra söz alan Başbakan Hüseyin Özgürgün ise karma oy ile ilgili yapılan tartışmalara değinerek, seçimde karma oy sayımlarında sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

Özgürgün, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın dediği gibi seçimlerde seçmenin 49-1 oy kullanabileceğini ancak en az iki parti ve en az iki ilçede ve 24 adaya oy verme zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.

Başbakan Özgürgün, çarşaf listenin değil, yeni sistemin doğru olduğunu aksi halde tüm tercihlerin Lefkoşa gibi bir ilçeye yönelebileceğini belirtti.

ÇAKICI Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Tekrar söz alan Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı, 8. madde ile ilgili öneri sundu. Çakıcı’nın yaptığı öneri oy çokluğuyla reddedildi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görmesine geçildi ve tasarının bütünün oya sunuldu.

Yapılan oylamada yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarıya TDP milletvekilleri ile Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı ret oyu verdi.

SİBER Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Oylama sonrasında konuşan Meclis Başkanı Sibel Siber, bir sonraki seçime farklı bir seçim yasasıyla gidileceğini ve yaşanabilecek olumsuzlukların süreç içerisinde düzeltilebileceğini söyledi.

Siber, Meclis’ten geçen yasanın yasallaşabilmesi için Cumhurbaşkanlığı’na gideceği ve Cumhurbaşkanı’nın yasayı 15 gün inceleme hakkı bulunduğunu belirtti.

Bu arada seçim tarihi olarak 7 Ocak tarihinin düşünülmesi halinde ilgili yasanın en geç 7 Kasım’da komiteden geçmesi gerektiğini de beliren Siber, bununa birlikte yasanın 48 saat içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanması gerektiğine vurgu yaptı.

ÖZGÜRGÜN Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Daha sonra söza alan Başbakan Hüseyin Özgürgün ise 7 Ocak tarihinin seçim tarihi olduğunu belirterek, bunun dışına çıkılması halinde Meclis’in itibarına gölge düşebileceğini, iki partinin çoğunluğu bulunduğunu söyledi.

ARABACIOĞLU Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da yasa tasarısının Meclis’ten geçmesi sonrasında Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak olması ve imza için verilen sürenin 15 gün olmasının kendisini endişelendirdiğini belirtti.

SOYER Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de söz alarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yasayı bir an önce onaylaması çağrısı yaptı.

ÇAKICI Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Yeniden söz alan Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı, Meclis’te kabul edilen yeni Seçim ve Halkoylaması Yasası’nı “kaos” bir yasa olarak niteleyerek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yasayı reddetmesi yönünde çağrı yaptı.

ULUÇAY Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, yasa tasarısının Meclisten geçtiğini ve seçime yeni yasayla gidileceğini belirterek, yasallaşması için Cumhurbaşkanı Akıncı’nın onayı gereken 15 günlük yasal sürenin, seçim yapılması için istenen 7 Ocak tarihine denk geldiğini ve bunun için karar üretilebileceğini, tartışmaya gerek olmadığını kaydetti.

ŞAHALİ Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

CTP Milletvekili Erkut Şahali de yasa ve arkasından yapılacak seçimin ülke menfaatleri açısından büyük önem taşıdığını, sürece farklı anlamlar yükleminin doğru olmadığını söyledi.

SİBER Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Yasanın geçmesinden sonra yapılan tartışmalar üzerine yeniden söz alan Meclis Başkanı Sibel Siber, ülke için hükümet ile muhalefetin büyük önemi bulunduğunu ancak seçim tarihi ile ilgili kararı verecek olan mercinin halkın iradesinin yansıtıldığı Meclis olduğunu vurguladı.

Kuvvetler ayrılığına saygı duyduğunu da ifade eden Siber, seçim tarihi ile ilgili son sözü Meclis Genel Kurulu’nun vereceğini kaydetti.

ÖZGÜRGÜN Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Oturduğu yerden söz alan Başbakan Hüseyin Özgürgün de “seçim 7 Ocak’ta olacak” şeklindeki sözlerinin ana muhalefet ve UBP milletvekillerinin iradesi olduğunu, Meclis iradesine aykırı bir şey söylemediğini ifade etti.

GENEL KURUL’DA SEÇİM VE HALKOYLAMASI (DEĞİŞİKLİK ) YASA TASARISI GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, söz alarak trafik konusunda konuşma yaptı.

Altyapının trafikteki en önemli konu olduğunu söyleyen Angolemli, ışıkları yanmayan, yarım kalmış yolların sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti. Angolemli, hükümeti bu konularda göreve çağırdı.

SEÇİM VE HALKOYLAMASI (DEĞİŞİKLİK ) YASA TASARISI

Daha sonra Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik ) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu okundu. Raporu komite başkanı İzlem Gürçağ okudu.

ULUÇAY Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

CTP milletvekili Teberrüken Uluçay söz alarak, yasa tasarısının görüşüldüğü komite toplantısında, 7 Ocak’ta seçime gidilmesi için takvimi görüştüklerini belirterek, tarihle ilgili konunun 3 Kasım’da komite gündemine geleceğini, 13 Kasım’da bunun Genel Kurul’da oylanacağını, 14 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanarak seçim yasaklarının gündeme geleceğini anlattı.

Uluçay, 2018 bütçesinin geçirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Geçen bütçenin yeni hükümete kolaylık sağlayacağının açık olduğunu dile getiren Uluçay, yeni hükümetin ek bütçe yapabileceğini söyledi.

Uluçay, görüşmelerin hızlandırılarak bütçenin geçirilmesinin sağlanabileceğini kaydetti.

Yaz dönemi boyunca yasa tasarısı üzerine çalışıldığını, 2016 yılında siyasi partilerin konsensüsü ile geçen yasanın getirdiği yeni sistemin özüne dokunmadıklarını söyleyen Uluçay, teknik açıdan Devlet Basımevi kapasitesine uygun düşmesi ve oy kullanmayı basitleştirme çalışması yaptıklarını belirtti.

Seçmenin üç türlü, mühür, mühürle birlikte tercih veya karma oy kullanılabileceğini söyleyen Uluçay, tercih hakkının tüm ilçeler veya bir ilçe için kullanılabileceğini belirtti.

Uluçay, tüm seçmenlerin önceden bildiği şeklin dışında çok yeni bir farklılık yaratılmayacağını ifade etti.

Karma oy kullanmayı düşünen seçmenlerin, mühür vurmaması gerektiğini belirten Uluçay, nasıl oy kullanılması gerektiğiyle ilgili detaylı bilgi verdi.

Uluçay, seçmen kartlarıyla birlikte nasıl oy kullanılacağıyla ilgili broşür hazırlanarak gönderilmesini de yasanın içine dahil ettiklerini anlatarak, dijital sistemle seçime gidilmesinin de öncelikli hedef olması gerektiğini söyledi.

Değişikliklerle birlikte oy pusulalarının nasıl olacağı kararının da YSK’ya devredileceğini belirten Uluçay, bunun devlet basım evinin de kapasitesine uygun olacağını kaydetti.

Uluçay, seçim pusulalarının nasıl olabileceğini örneklerle tasarıya dahil ettiklerini de söyleyerek, yeni sistemin herkese hayırlı olmasını temenni etti.

ÇAKICI Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı, konuşmasına uyarılarının dikkate alınmadığını söyleyerek başladı ve ileriki günlerde tasarıdaki hataların skandala ve kaosa yol açacağını savundu.

Tasarının en dikkat çeken noktasının karmaşıklığı olduğunu söyleyen Çakıcı, tasarıyı niye karmaşık bulduğuyla ilgili örnekler verdi.

Çakıcı, pusulaların üzerine tarih bile yazılmayacak olmasını eleştirerek, bir kişinin tek bir bölgede bile tek hata yapması halinde verdiği tüm oyların geçersiz sayılacağını anlattı.

Çakıcı, bu sistemle siyasetçilerin seçim döneminde ancak da vatandaşa nasıl oy kullanacağını açıklayacağını söyleyerek, “Acaba karma oyların yanmasını isteyen bir siyasi düşünce mi var” diye düşündüğünü anlattı.

Karma oyun bölgeleri ayırmasının da sakıncalarına değinen Çakıcı, tasarıda hiçbirşeyi değiştirmeden insanların oy kullanmasını karmaşıklaştıracak bir düzenleme getirildiğini savundu.

İzlem Gürçağ ile karma oyla ilgili karşılıklı bir süre tartışan Çakıcı, oyunun kesinlikle ret olduğunu, bugün tek seçim bölgesiyle ilgili de öneri vereceğini söyledi.

Çakıcı, broşür hazırlanması önerisinin bile seçimin karmaşıklığının kanıtı olduğunu kaydetti.

ARABACIOĞLU Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

DP milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, bundan sonra kendi görevlerinin vatandaşa nasıl oy kullanacağını anlatmak olduğunu ifade ederek, 3 farklı şekilde kullanılabilecek oylarla ilgili yaşanabilecek aksaklıklara örnek verdi.

Nasıl oy kullanacağını anlatamamaları halinde vatandaşın büyük sorunlar yaşayacağını belirten Arabacıoğlu, aynı sorunların oy pusulalarının okunmasında da yaşanacağını söyledi.

Yasanın tümüne ret demesinin yıllarca komitede yaptığı çalışmaları da reddetmesi anlamına geleceğini belirten Arabacıoğlu, herkesin üzerine düşen görevin vatandaşı olabildiğince aydınlatmak olduğunu söyledi.

ÇELER Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

TDP Milletvekili Zeki Çeler ise konuşmasında, kendilerinin her zaman tek liste önerdiklerini dile getirerek, milletvekili olarak yaptıkları çalışmaların bölge değil ülke için olduğunu kaydetti.
Çeler, doğru bilgilendirme ve doğru zamanlamayla seçim sistemini fazla karmaşık bulmadığını ancak kendilerinin hedeflediği sistemin bu olmadığını belirtti.

Bölgeli seçim sisteminin aksaklıklarıyla ilgili örnekler veren Çeler, vekillerin KKTC’ye hizmet etmesi gerektiğini ve bunun bölgelerle alakalı olmaması gerektiğini söyledi.

Çeler, yeni sistemin geçmişte herkesin kendi bölgesinde sahip olduğu haklara her bölge için sahip olmasına olanak sağladığını vurguladı. Çeler halkı seçim sürecine girmeden seçim sistemiyle ilgili aydınlatmak gerektiğini anlattı.

AKANSOY Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

CTP Milletvekili Asım Akansoy ise, siyaset kurumunun ve mensuplarının vatandaşlar nezdinde güvenilir olmadığını ifade ederek, bunun üstünde dikkatle düşünülmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

Herkesin şikayet edilen düzeni değiştirmek için üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Akansoy, yasa tasarısı ile dar bölge sisteminden çıkıp geniş bölge sistemine geçildiğini ve bunun raikal bir adım olduğunu söyledi.

Akansoy, karma oy sisteminin siyasi partilerin kendilerini dönüştürme fırsatını elinden aldığını savunarak, “Keşke karma oy ifadesini son kez kullansak bu benim kendi düşüncem” dedi.

Bu sistemin zor olmadığını YSK tarafından halka basitçe anlatılması gerektiğini belirterek, 3 farklı şekilde kullanılabilecek oylarla ilgili bilgi verdi.

ÇAVUŞOĞLU Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu tasarının 10 yıldır mecliste tartışıldığını anımsatarak, varılan fikir birliğinden sonra Genel Kurul’a geldiğini söyledi.

Bu yasanın zor olmadığını hata payının geçmiştekiyle aynı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, tasarının son haliyle mükemmel olarak nitelenebilecek bir noktaya geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, bundan sonra vekil olacakların süreç içinde ve parti merkezlerinde zorlanacağını ancak makro projelerin ortaya çıkmasında ve ülke istikrarında önemli adım olacağını belirtti.

Çavuşoğlu, bu seçimden sonra ülkenin gelişimine engel olan anlayışların da ortadan kaldırılarak, anayasanın da değiştirilmesiyle yapısal hantallıktan kurtulunması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, bugün kullanılacak oylarla meclisin tarihi bir adım atacağını ifade etti.

ANGOLEMLİ Meclis Genel Kurul görüşmeleri 23 10 2017

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, de uzun zamandır konuşulan tek bölgeli sisteme hizmet etmeyen bu tasarıyı halka anlatacak zaman olmadığını dile getirerek, “Tek bölge için değil ama anlatacak zamanı yaratmak için hala fırsat var” dedi.

Angolemli, halkın önüne konan bunca engelle yasaya tamam deme ihtimalleri olmadığını belirtti.

TAK

KIBRIS HABER AJANSI

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Yorumlar

yorumlar

Kıbrıs Haber Ajansı

Check Also

Dr. Kaya Bekiroğlu düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı

Ülkenin tanınmış cerrahlarından Dr. Kaya Bekiroğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 90 yaşında hayata veda eden …